وزير امور خارجه ايران در خصوص اوضاع آينده مصر گفت: مصر بعد از (بركناري)حسني مبارك از وضعيت بهتري برخوردار خواهد شد و مصر بعد از حسني مبارك با مصر قبل از آن قابل مقايسه نيست.

وزير امور خارجه ايران تصريح كرد: ما اصلا از اول تا آخر براي دادگاه بين المللي حريري اعتباري قائل نيستيم؛ چند مرتبه اين دادگاه بايد دروغ بگويد تا به اين توجيه برسيم كه صلاحيت و اعتبار ندارد.
  
به گزارش ايرنا از بيروت، علي اكبر صالحي در مصاحبه با شماره امروز (دوشنبه) روزنامه لبناني 'الاخبار' به بررسي آخرين اوضاع جاري منطقه ، ايران و لبنان از جمله تشكيل دولت جديد در لبنان،رابطه ايران با حزب الله، دادگاه حريري، تحولات مصر و ساير كشورهاي منطقه، تحولات مواضع تركيه، مساله فلسطين، رابطه با آمريكا و در نهايت خاطراتش از لبنان پرداخت .

** نظر ايران درخصوص دولت جديد لبنان

صالحي درباره تشكيل دولت جديد لبنان گفت: ايران با هر تصميمي كه لبناني ها در مورد تشكيل دولتشان اتخاذ كنند، موافق است و در كنار آنها خواهد بود.

وي افزود: به رغم مشاركت نكردن گروه 14 مارس در دولت 'نجيب ميقاتي' نخست وزير دولت جديد، اين دولت يك رنگ نخواهد بود چرا كه در دولت جديد لبنان گروههاي مقاومت، نجيب ميقاتي، 'وليد جنبلاط' رييس حزب سوسياليست ترقي خواه دروزي لبنان و 'ميشل عون' رييس حزب آزاد ملي شركت خواهند داشت و آنها از يك رنگ سياسي نيستند.

**براي دادگاه حريري اعتباري قائل نيستيم

وزير امور خارجه ايران درخصوص موضوع دادگاه بين المللي ترور 'رفيق حريري' نخست وزير سابق لبنان گفت: ايران نظر و برنامه خاصي پيرامون اتهامات دادگاه بين المللي حريري ندارد؛ اگر ايران برنامه خاصي در لبنان در سر داشت، آيا از 'سعد حريري' نخست وزير سابق آن استقبال مي كرد؟، چرا بايد وي را به ايران دعوت مي كرديم و با 'محمود احمدي نژاد' رييس جمهوري ايران در گفت و گوي هاي طولاني شركت مي داديم.

وي در ادامه گفت: مثلا در مساله رياضي وقتي در جستجوي يك معادله هستيم، بعد از پيدا كردن آن درمي يابيم كه اين معادله قابليت اجرايي ندارد. در موضوع دادگاه نيز چنين است؛ گاهي مساله پرونده شاهدان دروغين مطرح مي شود و گاهي سوريه و گاهي حزب الله به عنوان متهم مطرح مي شوند؛ در نتيجه مشخص مي شود كه همه اين مسايل دروغي بيش نيست.

**رابطه ايران با حزب الله

علي اكبر صالحي در مورد رابطه ايران با حزب الله تصريح كرد: به طور طبيعي ما از لحاظ عقيدتي به حزب الله نزديكتر هستيم و اين يك امر شناخته شده است كه آن را انكار نمي كنيم ،ولي اين امر در باب سياسي به معناي آن نيست كه ما بخواهيم مثلا يك طيف مشخص مثل حزب الله بر لبنان حكومت كند؛ ما اين امر را نمي خواهيم و قبول هم نمي كنيم چون ما با تركيب لبنان آشنايي داريم.
وي در باره سير تحولات جاري در منطقه نيز گفت: اين تحولات نتايج مثبتي را به همراه خواهد داشت و كسي تصور وقوع اين چنين حوادثي را نمي كرد.

** تحولات منطقه ساخته كشورهاي بزرگ نيست

وزير امور خارجه ايران ادامه داد: برخي مي خواهند نشان دهند كه اين تحركات ساخته و پرداخته كشورهاي بزرگ است ولي اين سخن پوچ است و ارزشي ندارد.

علي اكبر صالحي تصريح كرد: ملت هاي منطقه خود در پي تعيين سرنوشت خود هستند و خواهان بدست آوردن عزت از دست رفته و نابدبوي نظام هاي ديكتاتوري در منطقه و امور ديگر مي باشند.
وي اظهار داشت : انقلاب ايران در تحريك و تظاهرات مردم منطقه حتما نقش داشته است، ولي مقاومت در غزه و كساني كه در لبنان به مدت 33روز مقاومت كردند نيز نمونه هاي بارزي هستند كه در مردم منطقه، اين احساس و يقين را بوجود آورد كه آنها مي توانند به خواسته‌هاي خود برسند.

** بايد درخصوص مصر واقعي بينديشيم

وزير امور خارجه ايران در خصوص اوضاع آينده مصر گفت: مصر بعد از (بركناري)حسني مبارك از وضعيت بهتري برخوردار خواهد شد و مصر بعد از حسني مبارك با مصر قبل از آن قابل مقايسه نيست.

وي ادامه داد: ما در اين زمينه بايد به صورت عملي و واقعي فكر كنيم و نبايد در پي ترسيم چهره اي عالي براي اين كشور باشيم.

علي اكبر صالحي در ادامه درخصوص تركيه و مواضع اخير اين كشور گفت: كساني كه در تركيه حكومت مي كنند، مردماني مسلمان و خوب هستند ولي نظام تركيه نطامي اسلامي نيست بلكه يك نظام لائيك است؛ اينكه ترك ها صاحب موضع شدند، باعث خرسندي است و ما به آنها خوش آمد مي گوييم.

**صهيونيستها از شدت قدرت ايران باخبر هستند

وي اضافه كرد: ما در مساله تصدي رهبري جهان عرب، امور را در تصادم و برخورد ميان شيعه و سني نمي بينيم؛ جريان امور در منطقه به نفع و در موازات مصالح رژيم صهيونيستي در منطقه پيش نمي رود و اين تحولات به نفع آنها نيست.

وي پيرامون ورود دو ناو ايران به كانال 'سوئز' و پيش بيني وضع در صورت تعرض به آنها، گفت: اگر آنها مورد هجوم قرار مي گرفتند، يك فاجعه بوجود مي آمد و خود صهيونيستها از شدت قدرت ايران باخبر هستند.

علي اكبر صالحي افزود: اگر آنها مي دانستد كه ايران قوي نبوده و قادر به دفاع از خود نيست، از مدتها پيش به ايران حمله مي كردند.

**رابطه ايران و عربستان

وي در مورد روابط ميان ايران و عربستان گفت: نزديكي ديدگاه ها ميان ايران و عربستان به نفع منطقه و به نفع امنيت و ثبات آن و به نفع جهان اسلام و حتي به مصلحت جهان است ولي اين بدين معنا نيست كه ما و عربستان درباره همه مسايل با هم توافق نظر داريم.

'داشتن قواعد مشترك ميان دو كشور مي تواند در نزديكي ديدگاهها كمك كند و ما بايد بر اساس قواعد مشترك كار كنيم'.

صالحي ادامه داد: از عربستان براي سفر به اين كشور دعوت دريافت كردم كه در صورت امكان در آينده اي نزديك انجام خواهد شد.
وي با اشاره به سير تحولات جاري در منطقه افزود: شما سير تحولات در منطقه را درنظر بگيرد، آيا اين تحولات از حقيقت و راستي مواضع ما سخن مي گويد يا از حقيقت و راستي مواضع ديگران؟ اين تحركات درستي راهي را كه ما آن را طي كرديم، نشان مي دهد يا راهي كه ديگران رفته اند و من اين سئوال از هر فردي مي پرسيم.

**رابطه ايران و امريكا فعلا امكان پذير نيست

وزير خارجه پيرامون رابطه ايران با كشورهاي منطقه افزود: ما سعي مي كنيم كه قرار دادهاي اقتصادي ميان كشورمان و كشورهاي عراق، تركيه، سوريه و لبنان ايجاد كنيم.

علي اكبر صالحي ادامه داد: ما همواره اعلام كرده ايم كه ما همراه و همسو با منافع همه كشورهاي جهان به جز رژيم صهيونيستي و آمريكا هستيم.

وي در باره رابطه آمريكا با ايران تصريح كرد: در شرايط استثنايي آمريكا نمي تواند با ايران وارد گفت و گو شود درحالي‌كه اين كشور فشارها و تحريم هاي اقتصادي خود را بر ايران افزايش مي دهد، اين امر قابل اجرا نيست.

وزير امور خارجه ايران تأكيد كرد: گفت و گوها بايد بر اساس اصل برابري و همساني باشد و آمريكايي ها بايد راه و روش خود را تغيير دهند.

** ايفاي نقش در ماجراي فلسطين

وي پيرامون سرنگوني نظام‌هاي حاكم بر كشورهاي عربي افزود: ملاحظه كرديم نظام هايي كه به آمريكا نزديك تر بودند، زودتر سرنگون شدند و نظام هايي كه از آمريكا فاصله گرفتند، از آسايش و ثبات برخوردار هستند.

صالحي در خصوص مساله فلسطين اظهار داشت : فلسطين داراي مشكل بزرگي است و آن رژيم صهيونيستي است و از اين رو ما نمي توانيم فلسطيني ها را از هم جدا و متفرق ببينيم؛ فلسطيني ها بايد دور هم گردآيند و متحد شوند و ما در اين راستا آماده هستيم كه نقشي مثبت ايفا كنيم.

** لبنان كشور دوم من است

وي پيرامون تاريخچه حضور خود در لبنان گفت: در سال 1965 ميلادي در منطقه 'شويفات' زندگي كردم و در دانشگاه انترناسيونال كه نزديك به دانشگاه آمريكايي بود، مشغول تحصيل شدم. درسال 1967ميلادي در دانشگاه آمريكايي بيروت مشغول به تحصيل شدم و در سال 1970 ميلادي در رشته 'فيزيك' از آن فارغ التحصيل شدم. پس از اخذ مدرك فوق ليسانس در سال 1972 ميلادي براي ادامه تحصيل در مقطع دكترا به آمريكا سفر كردم.

وزير امور خارجه اضافه كرد: از لبنان چيزي به ياد نمي آوريم جز آن كه خيلي زيبا بود و همواره مي گويم كه لبنان وطن دوم من است و اگر خواستم در كشور ديگري غير از ايران زندگي كنم، لبنان را انتخاب مي كردم.

علي اكبر صالحي اضافه كرد: من در دوران امام 'موسي صدر' در لبنان بودم و ما با او جلسه داشتيم؛ خدا او را حفظ كند اگر در قيد حيات باشند، البته اين مساله قبل از آمدن 'مصطفي چمران' به لبنان بود.

وي در مورد مساله امام موسي صدر نيز گفت: با استفاده از همه كانال هاي خود سعي مي كنيم كه اطلاعاتي راجع به امام موسي صدر پيدا كنيم و ما همگي به اين مساله خوش بين هستيم.


رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
جشن عروسی
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
رفع جای جوش صورت با سابسیژن
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
چگونه راننده دینگ شویم؟
روغن خراطین اصل
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
اهواز چت
انجام پایان نامه مدیریت
فروشگاه اسباب بازی بازیجو

لینک های مفید
آموزش مجازی | دوره آموزشی کفپوش سه بعدی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.